empty-doctor_2
دوره بین المللی استراتژی نظارت بر تجهیزات پزشکی پس از بازار PMCF


مشخصات فنی

آنلاین
20 ,21خرداد 1403
13 الی 18
آکادمی راهبراندیشان صنعت راد
ظرفیت باقی مانده 0

4,840,000تومان
برگزار شده

دوره بین المللی استراتژی نظارت بر تجهیزات پزشکی پس از بازار PMCF

پیگیری بالینی پس از بازارPMCF (Post Market Cilinical Follow Up) به عنوان بخشی از نظارت پس از بازار، الزام جدید اداره کل تجهیزات پزشکی (imed) تحت الزامات 2017/745 MDR   می باشد.  این دوره آموزشی به شما بینش عمیقی در مورد الزامات نظارتی برای PMCF، بهترین توصیه عملی در مورد نحوه و زمان انجام PMCF ، نحوه تهیه برنامه‌ها و گزارش‌های PMCF ،نحوه مستندسازی این فعالیت ها ، و همچنین بینش‌هایی در مورد مشکلات رایج و نکاتی در مورد نحوه جلوگیری از آنها می‌دهد.

ارائه گواهینامه معتبر

نمایش فیلم

نمایش اسلاید

بحث های گروهی

سخنرانی

این دوره مناسب چه کسانی است؟

 • qxif-checkمديران عامل تولید کنندگان تجهیزات پزشکی
 • qxif-checkمدیر تولید ، مدیر کیفیت تجهیزات پزشکی
 • qxif-checkمسئولین فنی
 • qxif-checkمديران و كارشناسان بازاریابی

سرفصل های دوره

 • چه زمانی اجرای طرح PMCF الزامی است؟
 • چگونگی نوشتن طرح PMCF برای یک تجهیز پزشکی
 • چگونگی تهیه CRF برای یک تجهیز پزشکی
 • چگونگی تعیین اندازه نمونه در نوشتن طرح PMCF
 • مدیریت داده ها و آنالیز آماری داده های جمع آوری شده

 • PMCF چیست؟ و چه تفاوت هایی با ارزیابی بالینی و PMS دارد؟
 • ارتباط PMCF با سایر مدارک و مستندات محصول
 • الزامات اداره کل تجهیزات پزشکی در خصوص PMCF
 • الزامات CE درخصوص PMCF(MDGC2020,…)
 • چه زمانی نوشتن طرح نوشتن PMCF الزامی است؟